EndiCam - Oprogramowanie do obsługi drukarek 3D SmartJetSoftware Endicam

 Licencjonowane oprogramowanie przeznaczone do komunikacji z drukarką 3DSmartJet VX262. Oprogramowanie zapewnia najwyższy poziom wykorzystania możliwości w pełni profesjonalnego urządzenia przy jednoczesnym, niskim nakładzie pracy na rzecz procesu zamiany pliku projektu 3d w realny model. Oprogramowanie zapewnia szereg użytecznych funkcji w tym m.in.

- multi wydruk z opcją dowolnego rozmieszczenia modeli na stole roboczym 
- opcja automatycznego położenia modeli na stole roboczym 
- możliwość podglądu, dowolnego obracania, przesuwania modeli
- weryfikacja i przebieg ścieżki każdej z warstw przed rozpoczęciem wydruku
- automatyczna i kompletna konfiguracja wszystkich parametrów wydruku w zależności od wybranej grubości warstwy (0,15-0,3 mm) 
- stopień wypełnienia warstwy 
- druk na pojedynczym oraz podwójnym konturze
- funkcja wydruku z użyciem dedykowanego materiału podporowego VS230-ABS dozowanego z drugiej głowicy
- automatyczny tryb wydruku podstawy modelu, wykonanej kolejno z warstw głównego materiału VN230-ABS oraz materiału podporowego VS230-ABS zapewniający bezproblemowe ściąganie wydrukowanych modeli ze stołu roboczego
- automatyczny tryb wydruku podstawy modelu, wykonanej kolejno z warstw głównego materiału VN230-ABS oraz materiału podporowego VS230-ABS zapewniający bezproblemowe ściąganie wydrukowanych modeli ze stołu roboczego

 

Pobierz Najnowsza wersje:

EndiCam 2019 SP 2.0

1. Zaktualozowano algorytmy generowania podpor.
2. Zaktualizowano algorytmy generowania wypełnienia
3. Zmieniono interfejs programu.
4. Przeprowadzono standardowa aktualizacje procedur plików.

Pobierz Poprzednie wersje:

EndiCam v.1522

1. Zaktualizowano wygląd (style).
2. Zaktualizowany algorytm liczenia kontorów.
3. Dodano funkcje do maszyn o rozmiarze pola roboczego  260x260x500
4. Przeprowadzono standardowa aktualizacje procedur plików.

EndiCam v.1420

Colors